Folosim cookies pentru a va oferi o experienta personalizata. Click aici pentru mai multe informatii despre cookies si modul lor de folosire.

Contractul cu clientul


CONTRACT DE COMERCIALIZARE A PACHETULUI DE SERVICII DE CALATORIE
NR. _____ din data de ____________ 

PARTILE CONTRACTANTE

Părţile contractante: 
    Societatea HAI TAI TRAVEL SRL, cu sediul in strada Calafat nr 8, bl. 11, sc D, Et. 2, ap. 59, localitatea Medias, jud. Sibiu, punct de lucru in Medias, Str. I.G. Duca Nr 21, număr de înregistrare la registrul comerţului J32/1557/2017, cod de înregistrare fiscală RO38349360, conturi bancare RO14BTRLRONCRT0418415501 (LEI) si RO61BTRLEURCRT0418415501(EUR) , deschise la Banca TRANSILVANIA – Agentia Medias, titulară a Licenţei de turism nr. 84/06.11.2018, pentru Agenţia de Turism HAI TAI, de tipul agentie de turism organizatoare, Brevet Turism nr 19952/ 25.11.2011, tel/fax 0369802070, e-mail: travel@hai-tai.ro, polita de asigurare privind protectia in caz de insovlenta a agentiei de turism organizatoare, seria I nr 54978, emisa de catre OMNIASIG Suc. Sibiu,  reprezentată prin POPŞOR IOAN VASILE, în calitate de Administrator, denumită în continuare Agenţia Organizatoare
SI 
CALATOR / REPREZENTANTUL AL CALATORULUI
[Titular rezervare] NUME:…………………………………………… PRENUME:……………………….., ADRESA …………………………., CNP: ……………….., Telefon ………………, E-mail ……………………, numit în continuare Calator, au convenit incheierea la incheierea prezentului contract. 
CAPITOLUL 1 OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Obiectul contractului îl constituie vânzarea de către Agentia de Turism Organizatoare a pachetului de servicii de calatorie înscris în voucher, bilet de odihnă, tratament, bilet de excursie sau alt înscris anexat prezentului contract (programul excursiei) şi eliberarea documentelor de plată şi călătorie. 

1.2 AGENTIA comercializeaza urmatorul pachet de servicii de calatorie, conform programului excursiei publicat in materialele de prezentare: cataloage, brosuri, pliante si alte oferte letrice sau pe site-ul agentiei www.hai-tai.ro, considerat anexa la prezentul contract. 
 
Pachet de servicii de calatorie: [nume pachet]: Ex. Thailanda Circuit Bangkok si Sejur Phuket], Destinatie: [destinatie], Perioada: [interval], Numar persoane: [total pax], Pasageri:[nume pasageri/lista pasageri], Tip camera: [camera]

Serviciile vor fi furnizare CĂLĂTORULUI ca parte a unui grup. Numarul minim de persoane necesar pentru constituirea grupului si la care s-au calculate tarifele, este indicat in programul excursiei, anexat la prezentul contract. Termen limită de constituire a grupului este de 20 de zile inainte de inceperea executarii pachetului pentru calatoriile care dureaza mai mult de sase zile, 7 zile inainte de inceperea executarii pachetului pentru calatoriile care dureaza intre doua si sase zile, respective 48 de ore inainte de inceperea executarii pachetului in cazul calatoriilor care dureaza mai putin de doua zile.

CAPITOLUL 2 INCHEIEREA CONTRACTULUI
2.1. Contractul se încheie, după caz, în oricare din următoarele situaţii:
(a) în momentul semnării lui de către Calator sau prin acceptarea condiţiilor contractuale de servicii de calatorie, inclusiv în cazul celor achiziţionate la distanţă prin mijloace electronice; In cazul pachetelor de servicii de calatorie achizitionate la distanta, se considera acceptare a conditiilor contractuale urmatorele:
- Exprimarea acordului calatorului prin transmiterea catre Agentia de Turim Oraganizatoare a unei mesaj electronic (e-mail, fax, etc) de pe adresa de e-mail declarata de calator ca adresa de corespondenta si contact
- Exprimarea acordului prin achitarea de catre calator a contravalorii pachetului de servicii de calatorie in baza facturii emisa de catre Agentia de Turism Organizatoare

(b) în momentul în care Calatorul primeşte confirmarea scrisă a rezervării de la Agentia de Turism Organizatoare. Este responsabilitatea agenţiei de turism organizatoare de a informa Calatorul prin orice mijloace convenite în scris cu acesta (telefon, sms, email, fax etc.) dacă rezervarea pe care a solicitat-o s-a confirmat. Pentru procesarea unei rezervări de pachet de servicii de calatorie, Agenţia de turism organizatoare poate solicita un avans de până la 50% din preţul pachetului sau plata integrală a contravalorii pachetului, în funcţie de data la care calatorul solicită serviciile. 

(c) în momentul eliberării documentelor de călătorie (voucher, bilet de odihnă şi/sau tratament, bilet de excursie etc.), inclusiv în format electronic, în cazul în care pachetele de servicii de calatorie fac parte din oferta standard a agenţiei de turism sau există deja confirmarea de rezervare din partea altor prestatori.

2.2. În cazul contractelor negociate în afara spaţiilor comerciale, astfel cum sunt definite la art. 2 pct. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 157/2015, se furnizează călătorului un exemplar sau confirmarea contractului privind pachetul de servicii de călătorie pe suport hârtie sau, în cazul în care călătorul este de acord, pe un alt suport durabil.

2.3. Contractul încetează de drept odată cu finalizarea prestării efective a pachetului de servicii de calatorie înscris în documentele de călătorie.

CAPITOLUL 3 PREŢUL CONTRACTULUI ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ
3.1. Preţul contractului este de _________ EUR şi se compune din costul serviciilor de calatorie efective, comisionul Agenţiei de turism organiozatoare şi TVA. Dacă preţul nu este specificat în prezentul contract, atunci acesta este specificat în bonul de comandă (dacă există), alte documente de călătorie, cataloage, pliante, alte înscrisuri puse la dispoziţie calatorului, site-ul Agenţiei, alte mijloace de comunicare electronică şi/sau pe factură.

3.2. Modalităţi de plată:
3.2.1. La încheierea contractului se percepe un avans de 50% din preţul stabilit sau, după caz, plata integrală a contravalorii pachetului de servicii de calatorie.
 
S-a achitat un avans de: ______ EUR, iar plata finala se va face pana la data de: …………………     

3.2.2. În cazul în care la încheierea contractului s-a perceput un avans, plata finală se va face pana cel tarziu cu 31 de zile calendaristice inainte de data plecarii. 

In situatia in care Calatorul solicita servicii de calatorie suplimentare la programele din oferta standard, care necesită confirmare din partea prestatorilor, plata acestora se va face conform termenelor de plată comunicate de Agenţia de Turism Oraganizatoare în scris sau alte mijloace de comunicare;

3.3. Plata serviciilor de calatorie aferente contractului se poate efectua într-o singură monedă, în valuta specificată în contract (EURO) sau echivalentul in RON.
 
CAPITOLUL 4 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE AGENŢIEI
4.1. Agenţia se obligă să furnizeze Calatorului un bon de comandă, numai în situaţia solicitării unor pachete de servicii de calatorie care nu fac parte din oferta proprie/standard a agenţiei de turism şi care necesită confirmarea rezervării din partea altor prestatori. În cazul solicitării unor pachete de servicii de calatorie care se regăsesc în oferta proprie a agenţiei de turism organizatoare sau în cazul în care există deja confirmare asupra rezervării din partea altor prestatori, Agenţia de turism organizatoare poate furniza turistului un bon de comandă, dacă consideră necesar.

4.2. Înainte de începerea executării pachetului, Agenţia de turism organizatoare are dreptul să modifice în mod unilateral alte clauze ale contractului privind pachetul de servicii de călătorie decât cele legate de preţ, daca aceste modificari sunt nesemnificative și să îl informeze pe CĂLĂTOR cu privire la modificare într-un mod clar, inteligibil şi bine evidenţiat, pe un suport durabil, cu cel putin 24 de ore inainte de data inceperii calatoriei. In cazul in care Agentia de Turism Organizatoare este nevoita sa modifice una dintre prevederile esentiale ale contractului (majorarea pretului cu mai mult de 8%, neindeplinirea cerintelor speciale ale turistului, principalele caracteristici ale serviciilor de calatorie, modificarea locului de cazare, etc), aceasta are obligatia sa informeze Calatorul cu cel putin 20 de zile inainte de data plecarii.

4.3. În cazul achiziţionării unui pachet de servicii de calatorie având în componenţă şi asigurarea transportului pe cale aeriană, transportatorul aerian, fără a cere acordul agenţiei de turism care derulează programul de calatorie, are dreptul de a modifica orele de zbor. 

4.4. În situaţia achiziţionării unui produs de tip croazieră, linia de croazieră poate modifica, din motive ce ţin de siguranţa navigării, numărul cabinei şi locaţia acesteia pe punţi (o punte inferioară, una superioară, mai spre pupa sau spre prova etc.), doar cu o cabină de aceeaşi categorie ca cea rezervată iniţial, caz în care Calatorul nu va fi despăgubit în niciun mod având în vedere că este vorba de acelaşi tip de cabină ca şi cel rezervat. În mod similar, în cazul în care transportul are loc cu autocarul, transportatorul poarte modifica, din motive ce țin de siguranța pasagerilor prezenți la bord, locul rezervat inițial de Călător, cu un alt loc din aceeași categorie, caz în care Călătorul nu va fi despăgubit în niciun mod.

4.5. Dupa incheierea contractului, Agenţia de Turism Organizatoare poate modifica preţul contractului în sensul majorării sau micşorării, după caz, arătând totodată modul de calcul al majorărilor sau micşorărilor de preţ ale contractului şi numai dacă modificarea este o consecință directă a schimbărilor legate de cel puțin unul dintre următoarele aspecte:
(a) prețul transportului de pasageri care rezultă din costul carburanților sau al altor surse de energie;
(b) nivelul taxelor sau al comisioanelor aplicabile serviciilor de călătorie incluse în contract, impuse de părți terțe care nu sunt direct implicate în executarea pachetului, inclusiv taxele turistice, taxele de aterizare sau comisionele de îmbarcare sau debarcare în porturi și aeroporturi;
(c) cursul de schimb relevant pentru pachetul respectiv.

Creșterea de preț va fi notificată călătorului, în clar și inteligibil, notificarea fiind însoțită de o justificare a creșterii respective și de un calcul, pe suport durabil, cu cel puțin 20 de zile înainte de începerea executării pachetului. 

În cazul unei reduceri de preț, Agenția de Turism Organizatoareare dreptul să deducă cheltuielile administrative efective din rambursarea datorată călătorului. La cererea călătorului, Agenția va prezenta dovezi ale cheltuielilor administrative respective.

4.6 Agenția este răspunzătoare pentru executarea corespunzătoare a tuturor serviciilor de călătorie incluse în contract.

4.7 În cazul în care, după începerea executarii pachetului, o parte semnificativa din serviciile de calatorie prevazute in contract nu poate fi executata astfel cum s-a convenit in contract, Agentia de Turism Oraganizatoare ofera, fara costuri suplimentare pentru Calator, servicii alternative corespunzatoare in vederea continuarii derularii pachetului, pe cat posibil echivalente sau de mai buna calitate decat cele specificate in contract, inclusiv in cazul in care intoarcerea Calatorului la locul de plecare nu este asigurata astfel cum s-a convenit.

4.8 În cazul în care serviciile alternative propuse, conform art. 4.7, au drept consecinţă un pachet de o calitate mai scăzută decât cea specificată în prezentul Contract, Agenţia de Turism Organizatoare acordă Călătorului o reducere adecvată a preţului.

4.9 Călătorul poate respinge serviciile alternative propuse conform art. 4.7, doar în cazul în care acestea nu sunt comparabile cu ceea ce s-a convenit în contract sau reducerea de preţ acordată este inadecvată.

4.10 În cazul în care neconformitatea afectează în mod substanţial executarea pachetului, iar Agenţia de Turism Organizatoare a omis să o remedieze într-un termen rezonabil, calatorul poate înceta contractul fără plata unei penalităţi de încetare şi, după caz, poate să ceară, reducerea preţului şi/sau despăgubiri.

4.11 Dacă este imposibil să se furnizeze servicii alternative sau Călătorul respinge serviciile alternative propuse, Călătorul are dreptul, după caz, la reducerea preţului şi/sau la despăgubiri, fără a înceta contractul de servicii privind pachetul de călătorie.

4.12 Dacă pachetul include transportul de pasageri, Agenţia asigură de asemenea, în cazurile prevăzute la art. 4.10 și 4.11, repatrierea călătorului cu transport echivalent, fără întârzieri nejustificate şi fără costuri suplimentare pentru Călător.

4.13 În măsura în care este imposibil să se asigure întoarcerea Călătorului astfel cum s-a convenit în contract din cauza unor circumstanţe inevitabile şi extraordinare, Agenţia de Turism Organizatoare suportă costul cazării necesare, pe cât posibil de categorie echivalentă, pentru o perioadă care nu depăşeşte trei nopţi pe călător. Dacă în legislaţia specifică privind drepturile pasagerilor, sunt prevăzute perioade mai lungi aplicabile mijloacelor de transport relevante pentru întoarcerea călătorului, se aplică perioadele respective.

4.14 Limitarea costurilor prevăzută la art. 4.13 nu se aplică persoanelor cu mobilitate redusă, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. (a) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind drepturile persoanelor cu handicap şi ale persoanelor cu mobilitate redusă pe durata călătoriei pe calea aerului, şi însoţitorilor acestora.

4.15 Limitarea costurilor prevăzută la art. 4.13 nu se aplică femeilor însărcinate şi minorilor neînsoţiţi şi nici persoanelor care au nevoie de asistenţă medicală specială, cu condiţia ca agenţia de turism organizatoare să fi fost informată cu privire la nevoile speciale ale acestora cu cel puţin 48 de ore înainte de începerea executării pachetului.

4.16 Agenţia de Turism Organizatoare are obligaţia să furnizeze în scris Calatorului sau prin orice mijloace de comunicare electronice convenite în scris cu Calatorul (e-mail, fax, sms etc.), cu 5 zile înainte de data plecării, următoarele informaţii: (a) orarele, locurile escalelor şi legăturile, precum şi, după caz, locul ce urmează să fie ocupat de Calator în fiecare dintre mijloacele de transport incluse; (b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon şi de fax, adresele de e-mail ale reprezentanţei locale a Agentiei de Turism Organizatoare ori, în lipsa acestora, un număr de apel de urgenţă care să îi permită contactarea Agentiei de Turism Organizatoare; (c) pentru călătoriile minorilor neînsoţiţi de părinţi, informaţii care să permită părinţilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului; (d) obligaţiile Calatorului prevăzute la pct. 5.11, 5.12 şi 5.14. 

4.17 Agenţia de Turism Organizatoare parte în contract este obligată să acorde prompt asistenţă Calatorului aflat în dificultate, în cazul situaţiilor de forţă majoră sau al unui eveniment pe care nici agenţia de turism organizatoare, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu îl puteau prevedea sau evita.

CAPITOLUL 5 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE CALATORULUI
5.1. În cazul în care calatorul nu poate să participe la călătoria turistică independent de motivele care stau la baza imposibilităţii de participare, acesta poate să transfere contractul unei terţe persoane care îndeplineşte toate condiţiile aplicabile pachetului de servicii de calatorie contractat, cu obligaţia de a anunţa în scris Agenţia de Turism Organizatoare cu cel puţin 7 zile înaintea datei de incepere a executarii contractului. În acest caz, între calatorul care nu poate participa la călătoria turistică contractată (cedentul), terţa persoană (cesionarul) şi agenţia de turism organizatoare (debitor cedat) urmează a se încheia un contract de cesiune cu privire la pachetul de servicii de calatorie contractate şi cesionate. Responsabilitatea încheierii contractului de cesiune revine, după caz, fie cedentului, fie cesionarului, şi niciodată agenţiei de turism organizatoare (debitorului cedat). Calatorul care cedează pachetul său de servicii, precum şi cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata preţului călătoriei (soldului), a tuturor comisioanelor, tarifelor şi a eventualelor costuri suplimentare generate de acest transfer.

5.2. În cazul sejururilor de odihnă şi/sau de tratament cu locul de desfăşurare în România, calatorul are obligaţia să respecte următorul program de acordare a serviciilor: cazarea se face, de regulă, la ora 18,00 a zilei de intrare şi se termină, de regulă, la ora 12:00 a zilei de ieşire înscrise pe documentele de călătorie (voucher, bilet de odihnă şi/sau tratament, bilet de excursie etc.). Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spaţiilor de cazare până cel târziu la orele specificate mai sus cad în sarcina exclusivă a calatorului.

5.3. În cazul în care, înainte de începerea executării pachetului, Agenția de Turism Organizatoare este constrânsă să modifice semnificativ oricare dintre principalele caracteristici ale serviciilor de călătorie prevăzute la art. 5 alin (1) lit. a) din OG nr. 2/2018 sau nu poate onora cerințele speciale ale Călătorului pe care Agenția le-a acceptat sau propune să mărească prețul pachetului cu mai mult de 8% în situațiile prevăzute la art. 4.5 de mai sus, Calatorul are posibilitatea ca, în termenul rezonabil specificat de Agenție, să accepte modificarea propusă sau să înceteze contractul fără a plăti vreo penalitate de încetare. Se consideră a fi modificare semnificativă inclusiv schimbarea locului de cazare, caz în care se va oferi Călătorului cea mai apropiată variantă din locaţia respectivă de o calitate echivalentă sau superioară.

5.4 În cazul în care încetează contractul, Călătorul poate accepta un alt pachet, atunci când acesta este oferit de Agenţia de Turism Organizatoare, dacă este posibil, de o calitate echivalentă sau superioară.

5.5 În cazul în care modificările aduse contractului prevăzute la 5.3 sau pachetului prevăzute la 5.4 au drept consecinţă scăderea calităţii sau a costului pachetului, Călătorul are dreptul la o reducere corespunzătoare a preţului.

5.6 Agenţia informează Călătorul, fără întârzieri nejustificate şi într-un mod clar, inteligibil şi bine evidenţiat, pe un suport durabil, cu privire la:
a)modificările propuse prevăzute la art. 5.3 și 5.4 de mai sus şi, după caz, şi în conformitate cu art. 5.5 de mai sus, impactul acestora asupra preţului pachetului;
b)un termen rezonabil în care călătorul trebuie să informeze Agenţia cu privire la decizia sa în temeiul art. 5.3 de mai sus;
c)consecinţele lipsei reacţiei Călătorului în termenul prevăzut la lit. b), cu respectarea prevederile legale în vigoare;
d)după caz, pachetul de substituţie oferit şi preţul acestuia.

5.7 În cazul în care Calatorul decide să participe la călătoria asupra căreia s-au operat modificări în condiţiile art. 5.3 de mai sus, se consideră că toate modificările au fost acceptate şi Calatorul nu poate solicita despăgubiri ulterioare datorate modificărilor de acest tip. 

5.8 În cazul în care contractul este încetat în temeiul art. 5.3 de mai sus şi Călătorul nu acceptă un alt pachet, Agenţia de Turism Organizatoare rambursează toate plăţile efectuate de către sau pe seama Călătorului, fără întârzieri nejustificate şi, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data încetării contractului, cu respectarea prevederilor art. 15 alin. (2)-(6) din OG nr. 2/2018.

5.9 Calatorul are dreptul să denunţe unilateral Contractul, în orice moment, înainte de începerea executării pachetului, caz în care este obligat să despăgubească Agenţia de Turism Organizatoare pentru prejudiciul creat acesteia, conform prevederilor capitolului 6. 

5.10 În cazul în care Calatorul alege să se mute la un alt hotel decât cel contractat iniţial şi achitat, responsabilitatea financiară a renunţării îi aparţine. Agenţia de Turism oraganizatoare va rezolva cerinţele Calatorului în limita posibilităţilor, eventualele diferenţe de preţ urmând a fi suportate de către Calator. Dacă Calatorul solicită nemotivat schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricărora dintre servicii, aceasta echivalează cu rezilierea/denunţarea unilaterală a contractului, cu aplicarea penalităţilor prevăzute la capitolul 6 la momentul respectiv şi încheierea unui nou contract. 

5.11 Calatorul este obligat să achite la recepţia unităţii hoteliere taxa de staţiune, taxa de salubritate, precum şi alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Agenţia de Turism Organizatoare.

5.12 Calatorul este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere actele sale de identitate, precum şi documentul de călătorie eliberat de Agenţie (voucher, bilet de odihnă şi/sau de tratament etc.), în vederea acordării serviciilor de călătorie. În cazul în care Calatorul beneficiază de bilete de odihnă şi tratament, este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie şi dovada plăţii contribuţiilor pentru asigurări sociale, la zi. 

5.13 Calatorul ia la cunoştinţă că serviciile pe care le achiziţionează fără ca acestea să facă parte din contractul cu agenţia de turism organizatoare sunt în stricta responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legislaţia ţării de destinaţie, iar agenţia de turism organizatoare nu are nicio responsabilitate asupra prestaţiilor în cauză.
 
5.14 Dacă pentru efectuarea călătoriei este necesară îndeplinirea de către Calator a unor formalităţi suplimentare (de exemplu, călătoria împreună cu minori, situaţia în care numele Calatorului este schimbat ca urmare a căsătoriei/desfacerii ei etc.), acesta are obligaţia de a îndeplini toate cerinţele legale. Pentru o informare optimă, Agenţia de Turism Organizatoare recomandă şi consultarea site-ului Poliţiei de Frontieră (www.politiadefrontiera.ro)  si al Ministerului Afacerilor Externe (www.mae.ro/travel-conditions). În cazul în care Calatorul nu îşi respectă obligaţia de a se informa cu privire la formalităţile suplimentare necesare în vederea efectuării călătoriei care nu sunt în sarcina Agenţiei (de exemplu, în cazul călătoriei cu minori, împuternicire din partea părintelui sau reprezentantului legal ce nu îl însoţeşte sau orice alte documente suplimentare - enumerarea fiind exemplificativă), Agenţia de Turism Organizatoare este exonerată de orice răspundere în cazul imposibilităţii efectuării călătoriei. 

5.15 Agenţia de turism recomandă turiştilor contactarea acesteia cu 24 de ore înainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de îmbarcare (orar de zbor, loc de îmbarcare etc.). 

5.16 În cazul în care o singură persoană angajează servicii pentru un număr mai mare de turişti (calatori), condiţiile contractuale se extind în mod automat asupra întregului grup pentru care au fost achitate serviciile. 

5.17 Calatorul este obligat să folosească mijloacele de transport, camera de hotel şi bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar şi potrivit destinaţiei lor. Agenţia de turism organizatoare nu se face vinovată de eventualele pagube produse sau vătămări suferite de Calator ca urmare a nerespectării acestui alineat. 

5.18 Calatorul are obligaţia să respecte locul, data şi ora plecării atât la dus, cât şi la întors, precum şi locurile, datele şi orele stabilite pe parcursul programului de călătorie contractat. Toate cheltuielile şi daunele produse ca urmare a nerespectării de către Calator a prevederilor privind locurile de întâlnire şi orarele vor fi suportate de către acesta. 

5.19 În cazul în care Calatorul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii de călătorieice refuză să se mai întoarcă în România şi autorităţile din ţara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, Calatorul respectiv are obligaţia de a suporta toate aceste cheltuieli. 

5.20 Calatorul are urmatoarele obligatii: (a) sa se asigure ca documentele de calatorie, CARTEA DE IDENTITATE SAU PASAPORTUL, nu prezinta urme de deterioare a elementelor de siguranta si sunt valabile in conformitate cu conditiile de calatorie specifice tarii/tarilor de destinatie, conditii care pot fi consultate pe site-ul Ministerului de Externe www.mae.ro/travel-conditions  (b) îndeplineste toate cerintele de viza, vama, sanatate ale autoritatilor din tara (tarile) în care calatoreste si sa nu încalce legile statului (statelor) pe al carui teritoriu calatoreste; (c) sa respecte programul (orarul) de calatorie, precum si orele de îmbarcare, dupa caz.

CAPITOLUL 6 RENUNŢĂRI, INCETARI, PENALIZĂRI 
6.1. Calatorul poate inceta contractul in orice moment, inainte de inceperea executarii pachetului. În cazul în care Calatorul renunţă din vina sa la pachetul de servicii de calatorie care face obiectul prezentului contract, el datorează Agenţiei penalizări după cum urmează:
(a) 10% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face cu mai mult de 60 de zile calendaristice înainte de inceperea executarii pachetului (data plecarii);
(b) 50% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face în intervalul de 60-31 zile înainte de inceperea executarii pachetului (data plecarii);
(c) 100% din pretul pachetului de servicii daca renuntarea se face cu mai putin de 31 de zile inainte de inceperea executarii pachetului (data plecarii) sau nu se prezinta la program. 
(d) 100% din preţul pachetului de servicii, în cazul în care Calatorul a achiziţionat pachetul de servicii de calatorie din cadrul programului special de tip Early Booking, indiferent de data la care Calatorul solicită renunţarea.

6.2. În cazul în care calatorul care a contractat un pachet de servicii de calatorie cu Agenţia de Turism Organizatoare şi a achitat un avans nu se prezintă în termenul comunicat în scris in prezentul contract, pentru a achita ratele aferente sau restul de plată, contractul se consideră reziliat de drept, iar Agenţia de Turism Organizatoare are dreptul de a anula rezervările efectuate în beneficiul calatorului cu reţinerea penalizărilor prevăzute la pct. 6.1.

6.3. Pentru biletele de odihnă şi/sau de tratament cumpărate prin organizaţii sindicale, Agenţia va face restituiri numai în baza cererilor de renunţare contrasemnate şi ştampilate de reprezentantul organizaţiei sindicale.

6.4. În cazul în care o ambasadă refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, calatorului i se vor reţine toate taxele datorate de Agenţia de Turism Organizatoare prestatorilor direcţi, precum şi cheltuielile de operare proprii acesteia.

6.5. Penalizările echivalente cu cele indicate la pct. 6.1 lit. (c) sau (d) se aplică şi în cazul în care calatorul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/destinaţie, dacă nu poate pleca în călătorie pentru că documentele personale necesare în vederea efectuării călătoriei nu sunt conforme normelor legale sau este în imposibilitatea de a părăsi teritoriului ţării, din alte motive ce ţin de persoana acestuia.

6.6. Calatorul trebuie să depună în scris cererea de renunţare la pachetul de servicii de calatorie la Agenţia la care a achitat serviciile. În caz contrar, cererea de renunţare nu este luată în considerare.

6.7 Calatorul are dreptul să înceteze contractul înainte de începerea executării pachetului, fără a plăti vreo penalitate de încetare, în cazul unor circumstanțe inevitabile și extraordinare care se produc la locul de destinație sau în vecinătatea imediată a acestuia și care afectează în mod semnificativ executarea pachetului sau care afectează semnificativ transportul pasagerilor la destinație. În acest caz, Calatorul are dreptul la o rambursare completă a oricărei plăți efecutate pentru pachet, dar nu are dreptul la vreo despăgubire suplimentară, dar nu mai devreme de 14 zile de la încetarea contractului.

6.8 Calatorul are dreptul să transfere prezentul contract unei persoane care îndeplinește toate condițiile aplicabile acestuia, cu notificarea Agenției de Turism Organizatoare cu cel puțin 7 zile înainte de începerea executării pachetului și cu obligația de a suporta costurile efective cu acest transfer.

6.9 Agenţia de Turism Organizatoare poate înceta unilateral contractul privind pachetul de servicii de călătorie şi poate oferi Calatorului rambursarea completă a tuturor plăţilor efectuate pentru pachet într-un termen de 14 zile de la încetarea contractului, dar nu este răspunzătoare pentru plata unor despăgubiri suplimentare, în unul dintre următoarele cazuri:
a) numărul de persoane înscrise pentru participarea la pachetul respectiv este mai mic decât numărul minim stabilit în contract sau in programul pachetului respectiv atasat la prezentul contract, iar agenţia îl înştiinţează pe CĂLĂTOR cu privire la încetarea contractului în termenul stabilit în contract, dar nu mai târziu de:
(i)20 de zile înainte de începerea executării pachetului, în cazul călătoriilor care durează mai mult de şase zile;
(ii)7 (şapte) zile înainte de începerea executării pachetului, în cazul călătoriilor care durează între două şi şase zile;
(iii)48 de ore înainte de începerea executării pachetului, în cazul călătoriilor care durează mai puţin de două zile;

b) agenţia nu poate executa contractul din cauza unor circumstanţe inevitabile şi extraordinare şi înştiinţează Calatorul cu privire la încetarea contractului, fără întârziere şi înainte de începerea executării pachetului.

6.10 Agenţia de Turism Organizatoare nu răspunde în situaţii de grevă, conflicte politice şi de război, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou internaţional, precum şi în cazul în care companiile aeriene stabilesc limite de răspundere. Toate aceste situaţii care nu sunt imputabile niciunei părţi se consideră situaţii de forţă majoră şi exonerează de răspundere Agenţia de Turism Organizatoare.

6.11 Agenția are dreptul să rezilieze unilateral prezentul Contract, cu notificarea prealabilă a Călătorului, fără intervenția instanțelor de judecată, dacă executarea călătoriei este împiedicată de către Călător. Prin “împiedicarea de către Călător a executării călătoriei” se înțelege orice acțiune sau inacțiune din partea Călătorului care este în contradicție cu ordinea publică din România, bunele moravuri și normele de conviețuire socială. În cazul unor astfel de acțiuni sau inacțiuni din partea Călătorului, Agenția de Turism Organizatoare are dreptul la daune interese, reprezentând câștigul nerealizat ca urmare a încetării prezentului Contract.

6.12 Toate sumele menţionate la pct. 6.1, 6.2, 6.4, 6.5 și 6.11 se vor reţine de către Agenţia de Turism Organizatoare din avansul sau preţul total al pachetului de servicii de călătorie achitat de Calator, fără a fi necesară intervenţia instanţelor de judecată.

CAPITOLUL 7 RECLAMAŢII, DESPAGUBIRI
7.1. În cazul în care calatorul constata o neconformitate pe parcursul executarii serviciilor de calatorie, acesta are obligaţia de a întocmi o sesizare în scris la faţa locului, clar şi explicit, cu privire la deficienţele constatate, legate de realizarea pachetului de servicii de calatorie contractat, ce se va transmite prompt atât reprezentantului Agenţiei de Turism Organizatoare, cât şi prestatorului de servicii de calatorie (conducerii hotelului, restaurantului, transportatorilor locali, reprezentanţilor locali ai agentiei de turism organizatoare). Datele de contact ale Agenţiei de Turism Organizatoare: HAI TAI, Telefon: +4 0369802070, Fax: +4 0369802070, E-mail: travel@hai-tai.ro.

7.2. Atât Agenţia de Turism Organizatoare, cât şi furnizorii de servicii de calatorie  vor acţiona imediat pentru soluţionarea sesizării si remedierea neconformitatii, cu exceptia unuia dintre urmatoarele cazuri:
(a) neconformitatea nu poate fi remediată;
(b) remedierea implică cheltuieli disproporționate, ținând cont de anvengura neconformității și de valoarea serviciilor de călătorie afectate, fără a aduce atingere acestor excepții. În cazul în care Agenția de Turism Organizatoare nu remediază neconformitatea într-un termen rezonabil stabilit de Călător. Călătorul poate face el însuși acest lucru și poate solicita rambursarea cheltuielilor necesare. Călătorul nu trebuie să specifice un termen dacă Agenția refuză să remedieze neconformitatea sau dacă este necesară o remediere imediată.

7.3 În cazul în care sesizarea nu este soluţionată sau este soluţionată parţial, Calatorul va depune la sediul Agenţiei de Turism Organizatoare o reclamaţie în scris, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la încheierea călătoriei, Agenţia de Turism Organizatoare urmând ca, în termen de 30 de zile calendaristice, să comunice turistului despăgubirile care i se cuvin, după caz.

7.4 Călătorul beneficiază de o reducere corespunzătoare a prețului pentru orice perioadă în care a existat o neconformitate, cu excepția cazului în care Agenția de Turism Organizatoare dovedește că neconformitatea este imputabilă Călătorului.

7.5 Călătorul are dreptul să primească despăgubiri adecvate din partea Agenției de Turism Organizatoare pentru orice daune pe care le suferă ca urmare a unei neconformități.

7.6 Agenţia de Turism Organizatoare va acorda despăgubiri în funcţie de gradul de nerespectare a obligaţiilor din contract și de limitele impuse de furnizorul serviciului de călătorie, cu excepția cazului în care Agenția de Turism Organizatoare dovedește că neconformitatea apare într-una dintre următoarele situații: 
(i) este imputabilă CĂLĂTORului; 
(ii) este imputabilă unei părți terțe care nu are legătură cu furnizarea serviciilor de călătorie incluse în contractul privind pachetul de servicii de călătorie și este imprevizibilă sau inevitabilă; 
(iii) este cauzată de circumstanțe inevitabile și extraordinare. 
Despăgubirea nu poate depăși în nici un caz prețul pachetului de călătorie, cu excepția vătămărilor corporale sau daunelor provocate intenționat sau din neglijență sau a limitelor despăgubirilor fixate prin convențiile internaționale aplicabile. 

7.7 Pentru serviciile de călătorie asociate sau a oricărei oferte corespunzătoare, Agenția de Turism Organizatoare informează Calatorul că acesta nu va beneficia de nici unul dintre drepturile care se aplică exclusiv pachetelor de călătorie, fiecare furnizor de servicii fiind unicul răspunzător pentru executarea corespunzătoare a contractului referitor la serviciile sale. În cazul în care serviciul de călătorie asociat nu este efectuat ca urmare a insolvenței serviciului de călătorie, Calatorul are dreptul la rambursarea tuturor plăților efectuate cu acesta.

7.8 Despăgubirile sau reducerile prețului acordate în temeiul prezentului Contract și despăgubirile sau reducerile de preț acordate în temeiul regulamentelor și convențiilor internaționale aplicabile se deduc unele din altele pentru a evita supracompensarea.

7.9 În cazul în care Calatorul a provocat o situație de dificultate în mod intenționat sau din propria neglijență care a necesitat acordarea de asistență adecvată Calatorului aflat în dificultate, Agenția de Turism Organizatoare are dreptul la recuperarea costurilor efective suportate de la Calator.  

CAPITOLUL 8 ASIGURĂRI
8.1. Calatorul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de acesta, în cazul insolvabilităţii sau falimentului Agenţiei HAI TAI, pentru pachetele de servicii de calatorie in care HAI TAI are calitatea de Agentie de Turism Organizatoare, la Societatea de Asigurare OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A.– Sucursala SIBIU, Adresa: Sibiu, B-dul Vasile Milea, nr. 12, Judet Sibiu, Telefon: 0269.21.40.10/11, 0269.21.33.20, 0269.21.32.39/55, Fax: 0269.21.40.12, Mobil: 0741.819.076 / 0741.819.077 / 0741.819.078 / 0741.819.079, office@omniasig.ro, www.omniasig.ro. Polita de asigurare privind protectia in caz de insolventa a agentiei de turism organizatoare cu seria I nr. 54978 este valabila de la data de 19/11/2020 pana la 18/11/2021. Polita este afisata si pe site-ul agentiei: www.hai-tai.ro 

8.2 Constatarea si evaluarea daunelor; Stabilirea si plata despăgubirilor
8.2.1. In cazul producerii evenimentului asigurat, Calatorul va solicita Agentiei de Turism Organizatoare, anterior depunerii cererii de despagubire, un document prin care acesta sa ateste faptul ca nu a fost, nu este si nu va fi in masura sa execute obligatiile aferente contractului privind pachetul de servicii de călătorie sau serviciul de calatorie asociat.
8.2.2. În termen de maxim 45 (patruzecisicincizile) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat, Calatorul are obligaţia de a transmite OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A., cererea de despăgubire însoţită de documentele justificative.
Documentele justificative constau, în principal, în:
a) contractul privind pachetul de servicii călătorie sau serviciul de calatorie asociat
b) fotocopiile documentelor de plată aferente contractului privind pachetele de servicii de călătorie sau serviciile de calatorie asociate (chitanţe, ordine de plată etc);
c) fotocopiile de pe documentele de transport şi cazare, în cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere;
d) documentul prin care Agentia de Turism Organizatoare sa ateste faptul ca nu a fost, nu este si nu va fi in masura sa execute obligatiile aferente contractului privind pachetul de servicii călătorie sau serviciul de calatorie asociat, mentionat la art. 8.2.1.

8.2.3. Despăgubirea aferenta fiecarui contract privind pachetul de servicii călătorie sau serviciul de calatorie asociat nu poate depăşi cuantumul sumelor achitate, precum şi contravaloarea cheltuielilor de repatriere.

8.2.4. Despăgubirea aferenta prezentei Polite va fi plătită:
- Calatorilor care justifica dreptul la plata acesteia si care au depus cerere de despagubire in termenul mentionat la art. 8.2.2.
- in limita sumei asigurate mentionata in Polita cu seria I nr. 51493
si
- în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de către OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. a documentelor justificative pentru toti Calatorii, dar nu mai devreme de expirarea termenului de depunere mentionat la art. 8.2.2.

8.2.5. În cazul în care cuantumul prejudiciilor depăşeşte, la data producerii evenimentului asigurat, suma asigurata stabilită prin prezenta Polita, indiferent de numărul Calatorilor, despăgubirile se acordă, în limita acestei sume, fiecărui Calator, proporţional cu raportul dintre suma asigurata stabilită prin prezenta Polita şi totalul cuantumului prejudiciilor

8.2.6. Despagubirea se plateste in moneda in care Calatorul a achitat contractul privind pachetul de servicii de calatorie sau serviciul de calatorie asociat. Orice transformare de curs valutar se va face la cursul de referinţă BNR din ziua producerii evenimentului asigurat.

8.2.7. În cazul în care după plata despăgubirii Agentia de Turism Organizatoare executa obligatiile aferente contractului privind pachetul de servicii călătorie sau serviciul de calatorie asociat si/sau returneaza sumele achitate si/sau cheltuielile de repatriere către călător, călătorul are obligaţia de a restitui OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. despăgubirea primită, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare.

8.3 Facultativ, calatorul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare, care să acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asistenţă care să acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boală sau deces, a unui contract de asigurare pentru bagaje, a unui contract de asigurare pentru servicii medicale la destinaţie ori a unei asigurări storno sau altor tipuri de asigurări de călătorie. Agenţia recomandă încheierea unei asigurări storno pentru acoperirea eventualelor penalităţi de anulare. Calatorul se poate informa în agenţii despre cazurile acoperite de asigurarea storno, aceasta putând fi încheiată în agenţia de turism de unde acesta a achiziţionat pachetul de servicii turistice, dacă Agenţia oferă acest tip de serviciu.

8.4. Agenţia de turism organizatoare nu se face vinovată de eventuala nerespectare a obligaţiilor stipulate în poliţele de asigurare facultative contractate prin intermediul Agenţiei, deoarece aceasta este doar intermediar între calator şi asigurator.

CAPITOLUL 9 DOCUMENTE ANEXA LA CONTRACT
Documentele contractului se constituie ca anexă la acesta şi sunt următoarele:
(a) voucherul, biletul de odihnă/tratament, biletul de excursie, bonul de comandă, după caz;
(b) programul pachetului de servicii de calatorie 
(c) cataloage/pliante/oferte/alte înscrisuri/etc. ale Agenţiei de turism organizatoare puse la dispoziţia calatorului, în format tipărit sau pe suport electronic.

CAPITOLUL 10 DISPOZIŢII FINALE
10.1. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

10.2. Comercializarea pachetelor de servicii de calatorie se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract şi cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2018. Ordonanta Guvernului nr. 2/2018 este accesibila la urmatorul site: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/204233 

10.3. Toate unităţile de cazare, precum şi mijloacele de transport sunt clasificate de către organismele abilitate ale ţărilor de destinaţie, conform procedurilor interne şi normativelor locale, acolo unde acestea există, care diferă de la o ţară la alta şi de la un tip de destinaţie la altul.

10.4. Calatorul declară că Agenţia de turism organizatoare l-a informat complet cu privire la condiţiile de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2018 si ca i-a fost pus la dispozitie, anterior semnarii contractului, formularul cu informatiile precontractuale standard cu privire la pachetele se servicii de calatorie din oferta Agentiei de Turism Organizatoare. Prin semnarea acestui contract sau prin acceptarea pachetelor de servicii de calatorie, inclusiv în cazul celor achiziţionate la distanţă prin mijloace electronice, calatorul îşi exprimă acordul şi luarea la cunoştinţă cu privire la condiţiile generale de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie, în conformitate cu oferta agenţiei de turism organizatoare.

10.5. Litigiile apărute între părţi se rezolvă pe cale amiabilă, în caz contrar părţile înţeleg să se adreseze instanţelor de judecată competente.

10.6. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Agenţia de turism HAI TAI: CALATOR: 
Reprezentant (numele şi prenumele) (numele şi prenumele) 
.......................................................... ..........................................................
Funcţia: Administrator Semnătura ...........................................

Semnătura:……………………………………………… Pentru si in numele grupului de calatori:
Ştampila ..........................................................INFORMATII PRECONTRACTUALE PACHETE DE SERVICII DE CALATORIE 
DIN OFERTA STANDARD A AGENTIEI HAI TAI

CONDITII DE REALIZARE A GRUPULUI MINIM
In cazul pachetelor de calatorie din oferta standard a agentiei de turism organizatoare HAI TAI, grupul minim pentru realizarea excursiei este dupa caz de 20/30/35/40 de platitori, si este indicat in mod explicit in programul detaliat al fiecarui pachet de calatorie, in catalogul printat si pe site-ul agentiei HAI TAI www.hai-tai.ro. In cazul in care numarul de turisti este mai mic decat cel indicat in program, la care s-au calculat tarifele, pretul pachetelor de calatorie poate fi recalculat sau se poate anula pachetul in cauza. Din respect pentru calatori si pentru a nu compromite vacanta turistilor, agentia HAI TAI poate schimba compania aeriana cu care se realizeaza pachetul respectiv (in cazul pachetelor de calatorie care au transport pe curse regulate), sau o parte dintre hotelurile mentionate in program, daca aceasta masura permite mentinerea pretului publicat. In aceste situatii, toate modificarile se vor face cu conditia oferiri unor servicii similare din punct de vedere calitativ.
EVENTUALE SITUATII DE EVOLUTII ALE PRETULUI PACHETELOR DE CALATORIE
Preturile pachetelor de calatorie agreate la incheierea contractului, pot suferi modificari in sensul cresterii sau scaderii in functie de anumiti factori astfel:
-Preţul pachetului poate fi mărit numai dacă cresc costurile specifice (cresteri ale cursului de schimb, cresteri ale preţurilor carburanţilor, cresteri ale taxelor de aeroport si combustibil din componenta tarifului biletului de avion inclus in pachetul de calatorie, etc.). In cazul unei cresteri mai mare de 8%, calatorul poate rezilia contractul fara plata penalitatilor de retragere.
-Pretul pachetului poate fi scazut in urma unor promotii facute de hoteluri, companii aviatice sau de catre agentia de turism organizatoare. In cazul promotiilor acestea au o perioada fixa de valabilitate, iar agentia de turism organizatoare aloca un numar limitat de locuri cu tarif redus. Daca acestea se epuizeaza inainte de data limita a promotiei, agentia de turism organizatoare poate decide sa opreasca campania de promotii inainte de data limita setata initial, fara un anunt in prealabil.In acelasi timp, agentia de turism organizatoare nu are obligatia de a reduce pretul pachetului de calatorie conform promotiei, pentru clientii care au cumparat anterior acelasi pachet, dar la pretul din oferta standard.
DOCUMENTE DE CALATORIE
Va rugam sa va asigurati ca documentele de calatorie, CARTEA DE IDENTITATE SAU PASAPORTUL, nu prezinta urme de deterioare a elementelor de siguranta. 
Cetatenii romani pot calatori in statele membre ale Uniunii Europene, Spatiului Schengen si Spatiului Economic European cu cartea de identitate sau pasaportul in curs de valabilitate. Pentru a verifica lista statelor care permit intrarea pe baza cartii de identitate, lista statelor membre U.E., Schengen si Spatiul Economic Eurpoean, va rugam sa consultati site-ul Politiei de Frontiera www.politiadefrontiera.ro sau al Ministerului de Externe www.mae.ro/travel-conditions. 
Accesul cu cartea de identitate mai este permis in urmatoarele state: Macedonia (90 zile), Muntenegru(30 zile), Serbia (90
zile), Norvegia (daca cartea de identitate romaneasca valabila este emisa dupa anul 2009, in care este specificata cetatenia romana. Cartile de identitate romanesti emise inainte de anul 2009 nu sunt recunoscute ca documente de calatorie in Norvegia)
Pentru toate celelalte state din afara Uniunii Europene si pentru acele state pentru care cetatenii romani nu au nevoie de viza de intrare, accesul se face pe baza pasaportului valabil cel putin 6 luni de la data terminarii calatoriei. Pentru a consulta lista statelor pentru care nu este necesara viza de intrare accesati site-ul Politiei de Frontiera www.politiadefrontiera.ro sau al Ministerului de Externe www.mae.ro/travel-conditions.
Pentru tarile in care cetatenii romani au nevoie de viza de intrare, este necesar pasaportul valabil cel putin 6 luni de la data terminarii calatoriei. Anumite state nu permit accesul ca pasaport temporar sau nu aplica vize pe pasaport temporare, de aceea va rugam sa consultati serviciul consular al tarii in care intentionati sa faceti deplasarea sau solicitati acest lucru agentului dvs. de turism.
In cazul persoanelor casatorite recent, nu se accepta Cartea de Identitate anulata (perforata) de autoritati in vederea emiterii unei noi carti de identitate.
Agentia de Turism Organizatoare nu are nici o raspundere in situatia in care autoritatile de frontiera nu permit accesul calatorului ( turistului) pe teritoriul statului respectiv. De asemenea, nu are nici o responsabilitate daca calatorului (turistului) nu i se permite parasirea teritoriului unei tari de catre autoritatile de frontiera din statul respectiv. In aceste cazuri, calatorului (turistului) nu i se mai restituie contravalorea excursiei.
FOARTE IMPORTANT ! DOCUMENTE NECESARE PENTRU MINORI
Pentru minorii care calatoresc insotiti de un singur parinte, este necesar acordul celuilalt parinte  exprimat printr-o declaratie autentificata la notariat. Daca celalalt parinte a decedat, este necesara o copie dupa actul de deces. Pentru minorii care au un singur parinte declarat in certificatul de nastere, este necesara o copie a acestui certificat. Pentru minorii care calatoresc insotiti de un singur parinte si acesta este divortat, este necesara hotararea judecatoreasca definitiva prin care i-a(u) fost incredintat(ti) minorul(ii) si copie dupa actul de divort. Daca hotararea judecatoreasca nu este  definitiva, este necesar acordul celuilalt parinte  exprimat printr-o declaratie autentificata la notariat. Pentru minorii care calatoresc fara parinti si au fost incredintati unei terte persoane, este necesar acordul ambilor parinti exprimat printr-o declaratie autentificata la notariat precum si cazier juridic pentru persoana care ii insoteste. Daca nu va incadrati in niciuna dintre prevederile de mai sus, va rugam sa consultati site-ul politiei de frontiera: www.politiadefrontiera.ro si sa va asigurati ca intruniti conditiile prevazute de articolul 2 alin. 2 din Legea nr. 248/2005 cu modificarile ulterioare, apeland politia de frontiera la nr. de telefon 021.9590. 

CAZARE SI PROGRAMUL EXCURSIEI
Clasificarea hotelurilor din programul pachetelor de calatorie este in conformitate cu standardele existente in tara respectiva si poate sa nu coincida cu normele de clasificare din Romania. 
Hotelurile nominalizate in program pot suferi modificari pana la data plecarii, in functie de conditiile specifice care pot aparea intre momentul publicarii programului si data plecarii. Daca aceste schimbari sunt impuse de furnizorul local, intotdeauna se vor oferi hoteluri similare ca locatie/confort. 
Majoritatea hotelurilor nu detin camere triple. In unele hoteluri se pot confirma la cerere camere duble cu pat suplimentar, in functie de disponibilitate. Patul suplimentar pote fi un pat pliant, un fotoliu pat, o canapea extensibila, etc.
Distributia camerelor la hoteluri se face de catre receptiile acestora; problemele legate de amplasarea sau aspectul camerei se rezolva de catre calator (turist) direct la receptie, asistat de reprezentantul agentiei. Pentru anumite facilitati din hotel sau din camera, hotelierul poate solicita taxe suplimentare (minibar/frigider, seif, etc.); in momentul sosirii la hotel solicitati receptionerului sa va informeze cu exactitate asupra lor.
Situatia de partaj in camera dubla este atunci cand o persoana doreste sa participe la o excursie singura, dar nu in camera single, ci cu alta persoana, necunoscuta, de acelasi sex, intr-o camera twin pentru doua persoane. In aceasta situatie persoana in cauza solicita Agentiei de Turism Organizatoare o rezervare partaj in camera dubla, sub rezerva ca Agentia de Turism Organizatoare va gasi, in timp util, a doua persoana dispusa sa participe la excursie partaj in camera dubla. Daca nu se va gasi a doua persoana, prima persoana se poate retrage, sau va achita suplimentul de camera single pentru a putea participa la excursie. Agentia de Turism Organizatoare nu este raspunzator de achitarea suplimentului de camera single.
Insotitorul de grup poate efectua modificari programului (schimbari de ore, modificarea ordinii desfasurarii acestuia), fara a afecta insa structura serviciilor efectuandu-l astfel in totalitate. 

INFORMATII UTILE REFERITOARE LA TRANSPORTUL CU AVIONUL
Compania/companiile aeriene care opereaza zborurile din pachetul de calatorie pot aduce diferite modificari zborurilor contractate, in functie de conditiile obiective din perioada de operare, pana la momentul plecarii pentru zborul/zborurile de dus sau dupa momentul plecarii pentru zborul/zborurile de intors. Agentia de turism organizatoare va informa calatorii (turistii) asupra eventualelor modificari survenite independent de vointa sa si nu va fi raspunzatoare de eventualele inconveniente aparute. 
Alocarea locurilor in avion se face de catre ghiseul de check-in din aeroport in functie de ordinea sosirii pasagerilor. Pentru destinatiile europene, de regula, limita de bagaje de cala este de 20-23 kilograme si 06-08 kilograme pentru bagajul de mana, dimensiuni: 55cm x 40cm x 20cm. Depasirile de limita de KG se achita separat pe aeroport. Informatii exacte cu privire la bagajul de cala si cel de mana, gasiti pe site-ul companiei aeriene sau in agentia de turism organizatoare sau in informarea de calatorie transmisa de Agentia de Turism Organizatoarea inaintea plecarii.
Femeile care sunt insarcinate in peste 6 luni, au nevoie de un certificat medical cu acordul medicului de a calatori cu avionul. Compania de zbor si echipajul de bord isi rezerva insa dreptul de a decide daca permit sau nu imbarcarea persoanelor cu sarcina avansata (ultimele 2-3 luni). 
Pasagerii care sufera de boli contagioase nu pot calatori cu avionul. Personalul aeroportuar si de bord isi rezerva dreptul de nu permite imbarcarea respectiv de a dispune debarcarea persoanelor in cauza. 
Dupa aterizarea pe aeroportul de destinatie, pasagerii se vor prezenta mai intai la ghiseul Control pasapoarte, dupa care isi vor recupera bagajele din locul special amenajat. Daca atunci cand ajungeti la destinatie observati ca aveti probleme in gasirea bagajului depus la biroul de check-in la imbarcare, va rugam nu parasiti aeroportul, ci depuneti o sesizare la biroul de reclamatii existent la terminal.
INFORMATII DESPRE PLECARE SI ASISTENTA TURISTICA LA DESTINATIE
Informatiile detaliate despre plecare se transmit cu cateva zile inainte de plecare si cuprind urmatoarele: numele si perioada pachetului, tipul de transport (avion, autocar sau individual), numele ghidului insotitor si telefonul de urgenta al acestuia (pentru pachetele de calatorie fara insotitor de grup se va furniza numele si telefonului ghidului local de la destinatie), data plecarii, locul  si ora de intalnire, ora plecarii, numarul zborului de plecare si ora decolarii (dupa caz), tipul de document de calatorie necesar, limitele de bagaje de cala si mana pentru zborurile de plecare, zborurile locale si zborurile de retur, telefon de urgenta, detalii transferuri gratuite (cu minim 1 zi inainte de plecare), lista de hoteluri din program, conditiile de calatorie specifice destinatiei. Asistenta locala la destinatie este asigurata de insotitorul de grup (pentru pachetele de calatorie cu ghid) respectiv de agentia partenera de la destinatie (ale carei date de contact vor fi furnizate).

ASIGURARI MEDICALE DE CALATORIE SI ASIGURAREA STORNO
Pachetele de calatorie din oferta standard a agentie de turism organizatoare HAI TAI, nu includ asigurarea medicala de calatorie si asigurarea storno. Recomandam incheierea acestor asigurari la momentul rezervarii pachetelor de calatorie. Pentru destinatiile unde este necesara viza de intrare, asigurarea medicala de calatorie este obligatorie. Asigurarea storno se poate incheia numai in ziua incheierii contractului de calatorie (nu si ulterior).
Agentia de turism organizatoare HAI TAI detine urmatoarea polita de asigurare privind protectia in caz de insolventa: Polita seria I nr. 54978, polita de asigurare privind protectia in caz de insolventa a agentiei de turism organizatoare, emisa de catre Omniasig VIG SA – Sucursala SIBIU, Adresa: Sibiu, B-dul Vasile Milea, nr. 12, Judet Sibiu, Telefon: 0269.21.40.10/11, 0269.21.33.20, 0269.21.32.39/55, Fax: 0269.21.40.12, Mobil: 0741.819.076 / 0741.819.077 / 0741.819.078 / 0741.819.079, office@omniasig.ro, www.omniasig.ro. Polita cu seria I nr. 54978 este valabila de la data de 19/11/2020 pana la 18/11/2021. Polita este afisata si pe site-ul agentiei: www.hai-tai.ro. 

FORMULAR CU INFORMATII STANDARD PENTRU CONTRACTELE
PRIVIND PACHETELE DE SERVICII DE CALATORIE
Combinaţia de servicii de călătorie pusă la dispoziţia dumneavoastră este in pachet în înţelesul Ordonanţei Guvernului nr. 2/2018. Prin urmare, veţi beneficia de toate drepturile UE care se aplică pachetelor. Agentia de turism HAI TAI, in calitate de agentie de turism organizatoare, va fi pe deplin responsabilă pentru executarea corespunzătoare a pachetului în ansamblu. În plus, conform legislaţiei, agentia deţine protecţie pentru a vă rambursa plăţile şi, în cazul în care transportul este inclus în pachet, pentru a asigura repatrierea dumneavoastră în cazul în care devine insolventă.
Detalii de contact ale Agentiei HAI TAI: Str. I.GHE. DUCA NR 21, Medias, Jud Sibiu, Telefon/Fax: 004 0369 802070,                                          E-mail: travel@hai-tai.ro,  site: www.hai-tai.ro 
Drepturi principale în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 2/2018.
    - Călătorii primesc toate informaţiile esenţiale privind pachetul anterior încheierii contractului privind pachetul de servicii de călătorie.
    – Există întotdeauna cel puţin un comerciant care răspunde pentru executarea corespunzătoare a tuturor serviciilor de călătorie incluse în contract.
    – Călătorilor li se pune la dispoziţie un număr de telefon de urgenţă sau detaliile unui punct de contact unde pot lua legătura cu agenţia de turism organizatoare sau cu agentul de turism.
    – Călătorii pot transfera pachetul unei alte persoane, în urma unei înştiinţări efectuate în mod rezonabil şi eventual a plăţii unor costuri suplimentare.
    – Preţul pachetului poate fi mărit numai dacă cresc costurile specifice (de exemplu, preţurile carburanţilor) şi dacă acest lucru este prevăzut în mod expres în contract, şi în orice caz nu mai târziu de 20 de zile înainte de începerea executării pachetului. În cazul în care creşterea preţului este mai mare de 8% din preţul pachetului, călătorul poate înceta contractul. În cazul în care agenţia de turism organizatoare îşi rezervă dreptul de a creşte preţul, călătorul are dreptul la o reducere de preţ dacă apare o scădere a costurilor relevante.
    – Călătorii pot înceta contractul fără plata unei penalităţi de încetare şi pot obţine rambursarea completă a oricăror plăţi în cazul în care oricare dintre elementele esenţiale ale pachetului, altul decât preţul, s-a modificat în mod semnificativ. În cazul în care, înainte de începerea executării pachetului, comerciantul răspunzător de pachet anulează pachetul, călătorii au dreptul la rambursare şi, după caz, la o despăgubire.
    – Călătorii pot înceta contractul fără plata unei penalităţi de încetare, înainte de începerea executării pachetului, în circumstanţe excepţionale, de exemplu în cazul unor probleme grave de securitate la destinaţie care sunt susceptibile de a afecta pachetul.
    – În plus, călătorii au posibilitatea de a înceta contractul în orice moment înainte de începerea executării pachetului, în schimbul achitării unei penalităţi de încetare adecvat şi justificabil.
    – În cazul în care, după începerea executării pachetului, elemente importante ale pachetului nu pot fi executate astfel cum s-a convenit, vor trebui oferite călătorului servicii alternative corespunzătoare, fără a implica plata unor costuri suplimentare. Călătorii pot înceta contractul fără plata unei penalităţi de încetare, în cazul în care serviciile nu sunt executate în conformitate cu contractul şi acest fapt afectează în mod substanţial executarea pachetului, iar agenţia de turism organizatoare nu remediază problema.
    – Călătorii au de asemenea dreptul la o reducere a preţului şi/sau la plata unor despăgubiri pentru daune în cazul în care serviciile de călătorie nu sunt executate sau sunt executate în mod necorespunzător.
    – Agenţia de turism organizatoare trebuie să ofere asistenţă în cazul în care călătorul se află în dificultate.
    – În cazul în care agenţia de turism organizatoare intră în insolvenţă, plăţile vor fi rambursate. În cazul în care agenţia de turism organizatoare intră în insolvenţă după începerea executării pachetului, iar transportul este inclus în pachet, repatrierea călătorilor este garantată. Agentia de turism organizatoare HAI TAI detine urmatoarea polita de asigurare privind protectia in caz de insolventa:
Polita seria I nr. 54978, polita de asigurare privind protectia in caz de insolventa a agentiei de turism organizatoare, emisa de catre Omniasig VIG SA – Sucursala Sucursala SIBIU, Adresa: Sibiu, B-dul Vasile Milea, nr. 12, Judet Sibiu, Telefon: 0269.21.40.10/11, 0269.21.33.20, 0269.21.32.39/55, Fax: 0269.21.40.12, Mobil: 0741.819.076 / 0741.819.077 / 0741.819.078 / 0741.819.079, office@omniasig.ro, www.omniasig.ro. Polita cu seria I nr. 54978 este valabila de la data de 19/11/2020 pana la 18/11/2021. Polita este afisata si pe site-ul agentiei: www.hai-tai.ro 
Călătorii pot contacta societatea de asigurari sau, după caz, autoritatea competentă, Ministerul Turismului – Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta C, Telefon: 004 021 303 78 37, Fax: 004 021 303 78 93, E-mail: registratura@mturism.ro,  în cazul în care anumite servicii sunt refuzate din cauza insolvenţei agentie HAI TAI.
    În sensul prezentului formular prin agenţie de turism organizatoare se înţelege agenţia de turism organizatoare stabilită pe teritoriul României sau agenţia de turism intermediară stabilită pe teritoriul României, care cumpără în mod direct pachete de la o agenţie de turism organizatoare care nu este stabilită în România, după caz, conform art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2018.
    În cazul prevederilor referitoare la insolvenţă, agenţia de turism organizatoare este cea dintr-un alt stat membru sau din România, după caz. 
Ordonanta Guvernului nr. 2/2018 este accesibila la urmatorul site: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/204233
Numele in clar al calatorului (calatorilor): ___________________________________________________________________
Semnatura calatorului (calatorilor):________________________________________________________________________
Pentru si in numele grupului de calatori:____________________________________________________________________

Data: _____________________